Ochrana osobných údajov

Som potešená Vašou návštevou na mojej webovej stránke a taktiež Vaším záujmom. Beriem ochranu Vašich osobných údajov vážne a preto chcem, aby ste sa pri návšteve mojej webovej stránky cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je dôležitou súčasťou. Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy webovej stránky spracúvame so súlade so zákonom 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Zuzana Gabonová prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby chrálila uložené údaje proti manipulácii, strate, zničení či zásahu nepovolaných osôb. Bezpečnostné opatrenia sa vývojom technológií neustále zlepšujú.

Právo na informácie

Na Vaše požiadanie Vám Zuzana Gabonová poskytne a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Ak by boli aj napriek našej snahe o správnosť údajov zaznamenané neprávne, na požiadanie ich opravíme.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na mliekonadzlato@gmail.com, kde sme Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetu alebo sťažnosti.

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite našu webovú stránku, zaznamenajú naše webové servery štandarným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite a taktieť dĺžku a dátum návštevy. Osobné údaje sa zaznamenávajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad pri objednávke, či ankete.

Vložením osobných údajov na niektoré z našich stránok súhlasíte so zasielaním obchodným informácií. Vaše osobné informácie sú vždy použité len v takom rozsahu, v akom je to nevyhnutne potrebné. 

Možnosť odhlásenia

Pracujeme len s údajmi a kontakmi, ku ktorým ste nám dali súhlas. Chceme Vaše údaje použiť, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účassť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak s tým nesúhlasíte, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného na konci každého emailu.